14 Ιουνίου 2007

Ο Μαραδό και ο Αμάραντος

Το χέρι το βρίσκεται εδω:

xeri.wordpress.com


Ο Αμάραντος είναι εδω:


toxeri.blogspot.com

το "το χέρι " είναι το ιστολόγιο του μαραδό .
Ο Αμάραντος παραδόθει σε κάποιον άλλο η άλλη ...θα δείξει το μέλλον πάντως καλή επιτυχία Αμάραντε!